Opstillinger

Kort fortalt går opstillinger ud på, at personen der ønsker en opstilling, placerer de udvalgte personer som skal deltage i opstillingen, på gulvet, hvor det føles passende.

Herefter oplever personerne ude på gulvet, hvordan det føles at være placeret der hvor de står, og hvordan de oplever det i forhold til de andre der står der. Hvis de ønsker at flytte sig på gulvet, andet sted end de er placeret, gør personerne det.

Som facilitator spørger jeg ligeleds personerne på gulvet ind til hvordan de oplever det, og hvordan de oplever det i forhold til de andre.På baggrund af deres bevægelser på gulvet og de ting de siger, fremkommer der information, som er med til at belyse og synliggøre hvad de bagvedliggende årsager er til det emne, som personen har ønsket opstilt.

Jeg indleder med en kort samtale med personen som ønsker opstillingen, for derved at præsicere hvilke problemstillinger der skal stilles op på gulvet.

Eksempler: Lavt selvværd, jalousi, økonomi, konflikter eller seksualitet